/Zadania Europejskiego Banku Centralnego i motywacje jego powstania
youtube

Zadania Europejskiego Banku Centralnego i motywacje jego powstania

Obok wspólnej waluty, czyli euro, większość państw członkowskich musi prowadzić podobną politykę monetarną oraz gospodarczą. Wszystko zależy od tego, w jakim stanie formalnym są banki danego kraju, jednak brak euro nie sprawia, że kraj nie ma nic do powiedzenia w funkcjonowaniu Europejskiego Banku Centralnego. Warto wiedzieć zatem, jakie są zadania EBC oraz co sprawiło, że zaczął on kształtować finansowy obraz rynku na Starym Kontynencie.

Zadania banku

Zadania Europejskiego Banku Centralnego są określone w traktacie o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, tzw. traktacie z Maastricht. Podstawowe zadania EBC obejmują definiowanie i realizowanie polityki pieniężnej strefy euro oraz prowadzenie polityki pieniężnej za pośrednictwem swoich instrumentów, w szczególności poprzez operacje otwartego rynku, ustalanie stóp procentowych i wymogi dotyczące rezerw.

Europejski Bank Centralny wykorzystuje te narzędzia, aby osiągnąć swój główny cel, czyli stabilność cen na obszarze gospodarczym Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej i Unii Europejskiej. Wśród możliwości, jakie traktat oraz pomniejsze akty prawne samej Unii dają EBC, są między innymi operacje walutowe. Są to operacje, które obejmują interwencje walutowe i działania na rynku finansowym, takie jak: sprzedaż przychodów odsetkowych z rezerw walutowych i transakcji handlowych, itp.

200zł

Rezerwy walutowe

Obok operacji walutowych, EBC może wykorzystywać zasoby i zarządzać oficjalnymi rezerwami walutowymi strefy euro (zarządzanie tzw. portfelem finansowym). EBC zarządza rezerwami walutowymi strefy euro i zarządza zakupem lub sprzedażą walut w celu utrzymania stabilności kursu walutowego. Rezerwy walutowe służą do zapewnienia, że EBC ma wystarczającą płynność, aby w razie konieczności przeprowadzać operacje walutowe i współdziałać na rynek i kształtowanie się kursów wymiany walut.

Portfel rezerw międzynarodowych składa się z dolarów amerykańskich, jena japońskiego i specjalnych praw. Skład rezerw walutowych zmienia się w czasie w wyniku zmian wartości rynkowej zainwestowanych aktywów oraz operacji walutowych i opartych na złocie EBC.

Systemy płatnicze

Jednak to nie wszystkie działania Europejskiego Banku Centralnego. Organ ten może także zajmować się promowaniem sprawnego działania systemów płatniczych. System płatności służy do przekazywania pieniędzy w systemie bankowym, a dzięki działaniom EBC staje się to prostsze, szybsze i bardziej zrozumiałe. Oprócz tych, podstawowych, zadań, EBC wykonuje również inne zadania. Między innymi to właśnie EBC ma wyłączne prawo do upoważniania krajów strefy euro do drukowania banknotów euro.

Statystyki

EBC zajmuje się także statystykami, choć nie da się ukryć, że bankowi centrali pomagają tu krajowe banki centralne lub narodowe. EBC gromadzi informacje statystyczne potrzebne do wykonywania zadań ESBC. Poza tym odpowiada za stabilność finansową, prowadzi ostrożny nadzór nad instytucjami kredytowymi i stabilnością systemu finansowego oraz zajmuje się współpracą międzynarodową i europejską. Jest więc organem niezbędnym do funkcjonowania Unii Europejskiej. (Wejdź)