/Jak działa wynajem pracowników?

Jak działa wynajem pracowników?

Wynajem pracowników to rozwiązanie outsourcingowe, coraz częściej wdrażane w firmach o różnym profilu działalności. Leasing pracowniczy daje duże szanse zarówno dla pracowników, jak również przedsiębiorstwa. Cieszy się największą popularnością w okresie intensywnych prac, czyli na przełomie wiosny i lata.

Wynajem pracowników – współczesne realia

Jeszcze do niedawna leasing pracowniczy kojarzył się przede wszystkim z wynajmowaniem pracowników tymczasowych, którzy nie posiadali wysokich kwalifikacji oraz wykonywali tylko mało skomplikowane czynności. Mógł być to na przykład rozładunek towarów, proste prace w fabryce, ale także prace podczas zbiorów płodów rolnych i ogrodniczych. Natomiast w ostatnich latach pracodawcy coraz częściej zatrudniają w ramach outsourcingu również wykwalifikowany personel. Mogą być to na przykład księgowi, specjaliści w różnych branżach, eksperci finansowi, tłumacze. Pracownicy z Ukrainy podejmują się pracy w różnego typu branżach. Leasing pracowniczy oznacza zatem zatrudnienie pracownika na podstawie umowy o pracę, jednak na określony czas. Umowa odbywa się za pośrednictwem agencji pracy tymczasowej. Dlatego to agencja podpisuje umowę z pracownikiem, a następnie z pracodawcą. Powoduje to, że wszelkie zobowiązania, a które wynikają z Kodeksu pracy, lecz także obsługa płacowo-kadrowa należy do agencji.

Bez zobowiązań oraz bez ryzyka

Opisany powyżej mechanizm powoduje, że firma wynajmując pracownika nie ma wobec niego niemalże żadnych zobowiązań. Ponadto pracodawca, który korzysta z leasingu pracowniczego nie zostaje obciążony kosztami administracyjnymi, gdyż to firma leasingowa zobowiązany jest do prowadzenia dokumentacji kadrowej oraz płacowej pracownika. Natomiast firma musi zapłacić jedynie za wykonywaną pracę. Natomiast w sytuacji, kiedy pracownik uchyla się od obowiązków lub wykonuje je z niewystarczającą starannością, wówczas umowa może być rozwiązana. Dlatego wynajem pracowników jest rozwiązaniem gwarantującym pracodawcy wysoki komfort oraz możliwość prowadzenia rotacji na dowolnych stanowiskach. Nie będzie to jednocześnie paraliżowało funkcjonowania poszczególnych działów firmy. Wynajem pracowników dotyczy bardzo wielu branż, zarówno branży ogrodniczej, rolnej, lecz także przemysłu i fabryk produkcyjnych. Są to zarówno osoby wysoko wykwalifikowane, posiadające doskonałe wykształcenie, jak również osoby o niskich kwalifikacjach zawodowych. Rynek pracowniczy jest niezwykle zróżnicowany i nieustannie dostosowuje się do potrzeb pracodawców.

Więcej tutaj: https://work-in.com.pl/pracownicy-z-ukrainy/